Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

List of mathematical moviesΛίστα ταινιών με μαθηματικά :
A hill on the dark side of the moon
Sofia Kovalevskaya
Antonias line
Bianca nanni moretti
A brief history of time
Abbott and castello math comedy
Cartesius                                                                                                                        
Donald in mathmagic land (USA)
"Englishman who Went Up a Hill But Came Down A Mountain"(?)
Jeder für sich und Gott gegen alle - Enigma of Kaspar Hauser
I went down
Wizard of oz (Pythagorean theorem) (USA)
Una pura formalita
The prince and the pauper (USA)
Smilla’ sence of snow

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου