Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

Ο κινηματογράφος&τα μαθηματικά μέσα την συνεργασία των μαθητών των ευρωπαϊκών σχολείων: Στόχοι1ος στόχος: «Να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να συνειδητοποιήσουν την παρουσία των μαθηματικών στην πραγματική ζωή.» Θα χρησιμοποιήσουμε τον κινηματογράφο ως καθρέφτη της πραγματικής ζωής και θα επεξεργαστούμε σκηνές από διάφορες ταινίες για να δείξουμε πώς τα μαθηματικά ενσωματώνονται στις ζωές μας. Επιπλέον, θα μελετήσουμε πώς τα μαθηματικά χρησιμοποιούνται στη δημιουργία ταινιών.

2ος στόχος: «Να ενισχύσουμε το κίνητρο των μαθητών μας για την εκμάθηση των μαθηματικών.» Προτιθέμεθα να ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας, χρησιμοποιώντας στην τάξη νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένου του κινηματογράφου.

3ος στόχος: «Να παράσχουμε εκπαιδευτικές τεχνικές που βοηθούν στην αποτελεσματική χρήση των ταινιών στη διδασκαλία των μαθηματικών.» Ο κινηματογράφος χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό εργαλείο σε διάφορα μαθήματα αλλά σπάνια στα μαθηματικά, οπότε χρειάζεται μία μεθοδολογία που θα βοηθήσει τους καθηγητές να ενσωματώσουν τις ταινίες στα αναλυτικά τους προγράμματα σπουδών. Χάρη σε αυτό το πρόγραμμα, θα αναπτύξουμε τεχνικές σχετικά με την επιλογή ταινιών, την αναζήτηση μαθηματικού περιεχομένου σε αυτές και την προετοιμασία δραστηριοτήτων βασισμένων σε αυτές και συνδεδεμένων με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Θα δημιουργήσουμε επίσης μία τράπεζα δραστηριοτήτων και διδακτικές πηγές βασισμένες στις ταινίες που θα χρησιμοποιήσουμε, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στην εκπαιδευτική κοινότητα.
4ος στόχος: «Να προωθήσουμε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό μέσω της έβδομης τέχνης, του κινηματογράφου.» Το πρόγραμμα αναμένεται να βελτιώσει την αντίληψη των μαθητών μας για τον κινηματογράφο των χωρών τους και της Ευρώπης.

5ος στόχος: «Να βελτιώσουμε τις δεξιότητες τον μαθητών μας στα αγγλικά.» Μέσω της συνεργατικής μάθησης με μαθητές άλλων εθνικοτήτων και τη χρήση της αγγλικής ως γλώσσας επικοινωνίας και εκπόνησης του προγράμματος, οι μαθητές μας θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη γλώσσα αυτή.

6ος στόχος: «Να δώσουμε στους μαθητές μας την αίσθηση των Ευρωπαίων πολιτών.»  Πολλές ταινίες από τις συμμετέχουσες χώρες έχουν μεταφραστεί και είναι γνωστές σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Οι νέοι μας θα πρέπει να συνεργαστούν με άτομα άλλων χωρών, διαφορετικών εθνικοτήτων, με διαφορετικές παραδόσεις, αξίες και τρόπο σκέψης και δράσης. Θέλουμε να διδάξουμε στους μαθητές μας να είναι ανοιχτόμυαλοι και να τους δώσουμε τις καλύτερες ευκαιρίες για την απόκτηση συνεργατικών δεξιοτήτων και καινοτόμων ικανοτήτων.

Η δημιουργία διδακτικών υλικών μεταξύ μαθητών και καθηγητών από  διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες θα είναι ενδιαφέρουσα για όλους μας και θα δώσει στους μαθητές την αίσθηση των Ευρωπαίων πολιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου