Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2015

Ο ελληνικός κινηματογράφος ως πηγή πληροφοριών κοινωνικοοικομικών προτύπων συμπεριφοράς

Τα κοινωνικο-οικονομικά πρότυπα συμπεριφοράς συνδέονται με επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου