Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Definition of mathematical conic section with geogebra

Το μαθηματικό εκπαιδευτικό λογισμικό geogebra χρησιμοποιήθηκε για να οριστούν διαφορετικές αναπαράστασεις των κωνικών τομών που παρουσιάζονται ως μαθηματικές έννοιες στην ταινία Agora.

Using educational software geogebra for definition conic section included as mathematical concepts to Agora movie.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου