Κυριακή, 21 Αυγούστου 2016

Englishman who Went Up a Hill But Came Down A Mountain.

Περίληψη (ΕΛ)

Summary (ENG)

Teaching mathematics with films.

Worksheet for analyze mathematical concepts of film "Englishman who Went Up a Hill But Came Down A Mountain".

Worksheet (EL)

Worksheet (ENG)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου